Skap vekst med crowdfunding

Crowdfunding av lån er ofte et bedre finansieringsalternativ enn tradisjonelle banklån. I mange tilfeller er det også smartere enn leasing og factoring.

Monner tilbyr crowdfunding av lån til vekst bedrifter

På Monner kan bedrifter invitere kunder, partnere og lokalbefolkning til å investere i sitt lån og der igjennom bli involvert og engasjert i bedriftens utvikling og vekst.

Er du interessert i å diskutere crowdfunding nærmere? Besøk Nordic Crowdfunding gruppen på Facebook!

Av David Baum, Co-founder av Monner | Publisert 13.10.2017

Tore Medhus om vekstfinansiering via crowdfunding

 

 «Dette er en vanlig måte å skaffe finansiering på for store bedrifter, i obligasjonsmarkedet. De kan koble sitt finansieringsbehov med investorer direkte. Nå gjør Monner det samme for det som er grunnfjellet i norsk næringsliv, de små bedriftene.»
– Tore Medhus, Konserndirektør Bedriftsmarked, SpareBank 1 SR-Bank

 

7 LÅNEBEHOV SOM EGNER SEG TIL CROWDFUNDING AV LÅN

 1. Satse i nye markeder
 2. Utvikle nye produkter
 3. Kjøpe inventar eller utstyr
 4. Øke arbeidskapital eller varelager
 5. Pusse opp eller flytte til bedre lokaler
 6. Bli kvitt dyr kassekreditt eller refinansiere andre lån
 7. Ansette flere folk

Hvordan finansiere vekst?

For de fleste er første stopp hos banken. Og bankene tilbyr forskjellige løsninger for å kunne finansiere forretningsutvikling, men for små bedrifter oppleves ofte møtet med banken som vanskelig og litt firkantet fordi de er veldig regelstyrte.

Den største ulempen med å låne i banken er tiden det tar å få etablert et lån. Noe av årsaken er at bankene har standardiserte prosesser som alle må igjennom – store som små. Mange små og mellomstore bedrifter finner prosess- og dokumentasjonskravene til bankene krevende å oppfylle samtidig som man skal holde driften i gang. Dernest kommer krav om sikkerhet.

Hvis en bank skal tilby finansiering må bedriften nesten alltid stille sikkerhet for lånet. Jo større risiko knyttet til finansieringen, desto strengere krav til sikkerhet. Det vanligste er pant i eiendom, varelager og kundefordringer. Den som ikke har tilstrekkelig eiendeler å stille som sikkerhet ender ofte opp med å pantsette privatboligen.

Les mer om tradisjonell finansiering via bank.

Tusenvis av folk venter på å få støtte deg

Monner tilbyr bedrifter å søke om bedriftslån gjennom crowdfunding, en ny mulighet for å skape vekst. Vår jobb som plattform er å bistå bedrifter med vekstambisjoner å møte investorer som ønsker å støtte veksten.
Monner stiller selvsagt krav til bedriftens økonomi og kredittverdighet. De kravene vi stiller er for å sikre vårt investorfellesskap god innsikt i bedriftens forutsetninger for å betale tilbake lånet. I visse tilfeller kan det være aktuelt med tilleggssikkerhet, men vi vil ikke be deg om å pantsette huset.

Våre enkle retningsligner for bedrifter som skal søke om lån på plattformen er som følger:

 1. Bedriften må være kredittverdig
 2. Minimum 250.000 NOK i årlig omsetning
 3. Regnskap siste 2 år
 4. Registrert som aksjeselskap i Brønnøysundregistrene

Dersom ditt firma ikke oppfyller alle kravene kan du ta kontakt. Det finnes unntak fra kravene. Kort fortalt må din bedrift kunne betjene renter og avdrag for det lånet du søker om.

Hos Monner vil du møte en enkel og rask digital prosess for å søke om lån uten behov for møter og unødvendig papirarbeid.

FAKTA OM MONNER

Monner er en digital plattform som setter penger i arbeid.

Vi kobler folk som har tilgjengelig kapital, direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse.

Monner tilbyr finansiering av både egenkapital og fremmedkapital. På denne måten tilrettelegger vi at investorer kan støtte gründerbedrifter i hele sin vekstreise fra oppstart til og med scale up.

Les mer om Monner.

Lånet ditt blir finansiert av folk som setter seg inn i dine planer, og ønsker å støtte deg.

Monners investorer er med fordi de ønsker å støtte bedrifter som din med å vokse. Monner håndterer lånet for deg, men i det du får pengene du trenger, vet du samtidig at en lang rekke mennesker står sammen med deg og ønsker at du skal lykkes. Lån gjennom crowdfunding hos Monner gir deg verdifull markedsvalidering, og gjør dine produkter og tjenester kjent i et stort investorfelleskap.

Det er derfor vi sier Monner – mer enn bare penger.

Fortsett diskusjonen i Nordic Crowdfunding gruppen på Facebook!